Common Rail-injektorns munstycke och leveransventil